Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Med hopp om en bättre värld

Jag tror på ett välmående i holistisk anda.

Jag vill bruka mitt liv till att göra skillnad och det här är mitt försök att rädda och hjälpa världen att både utvecklas och förbättras.

Mitt livs mantra 

Du kan alltid göra något!

 

Holistisk hälsa

Jag har valt att fokusera på det positiva vi kan skapa tillsammans.


Mitt mål

Mitt mål har alltid varit att samla världens ledande inom hälsa, välmående , miljö och ekologi för att lösa mänsklighetens och planets problem . Dessutom har valt att stå i framkant och höja min röst för att förbättra den psykiska hälsan utifrån ett holistiskt perspektiv.

Jag tror på en naturlig, fri och balanserad värld. 

Ett holistiskt välbefinnande är ett hållbart , långsiktigt och äkta sätt att ta hand om sig.

 

Med hopp om en bättre värld

Jag vill skapa en plats där kunskap, lärande, egenvård och talarforum kan ge en samlad bild av hur vi kan nå ett bättre välbefinnande och hållbar miljö. Där  hållbara, långsiktiga och äkta lösningar erbjuds.

Min historia hit 


Jag jobbat i över 15 år med att vägleda, coacha och behandla människor till sina drömmars mål.

De senaste åren har jag  inriktat mig djupare på den andliga , spirituella och själsliga vägledningen.

Jag började som träningscoach men ville efter några år utveckla mig och utbildade mig som psykosyntescoach som sen byggdes på med en healingkurs.
Vilket idag resulterar i att jag jobbar som holistisk hälsocoach, livsstilsinspiratör och designer.

Jag har under dessa år utvecklat tekniker

Dessa tekniker och strategier använder jag mig utav i mina samtal, behandlingar, program och kurser.
Intentionen för mig är alltid att möta personen där han/hon är precis just nu och från det stadiet öppna nya dörrar genom att frigöra blockeringar och begränsningar personen lever med.

Att få vara med och öppna upp en ny värld 


Det är fantastiskt att få vara med när en människa har tagit beslutet att ta kommandot över sitt liv.

Att dessutom få vara med på resan när kroppen transformeras, sinnet släpper blockeringar och hjärtat släpps fri.

 

Lämna ett svar

Till startsidan